Sverigedemokraterna i Staffanstorp | Sida 5

Sverigedemokraterna Staffanstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Staffanstorp

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande

Jonny Rolf

Sverigedemokraterna Staffanstorp

Box 5

245 21 Staffanstorp

Tel: 0709-16 23 84

Skicka e-post till oss

 • Föreläsning om Islam

  Av staffanstorp den 22 februari, 2015
  0

  Idag var det föreläsning om Islam i Ängelholms stadshus. SD Staffanstorp var där och tog del av detta seminarium.

  Föreläsare var Bertil Malmberg SD, sakkunnig inom försvarsfrågor och Islam.

  Mona Walter extern föreläsare som tidigare levt som muslim och har lång erfarenhet av religionen.

  Föreläsningen innehöll en historik över islam och dess profet Muhammed.

  Mona har lämnat en religion hon föddes in i, men ej valt själv att tillhöra.

  Mona förstår inte vad som är felet med att kritisera Islam, och varför det svenska samhället flyr från denna fråga?

   

 • Överklagan av nytecknande avtal med Migrationsverket

  Av staffanstorp den 21 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna i Staffanstorp

  Överklagande av nytecknande avtal med Migrationsverket

  Överklagan av beslutet taget av kommunstyrelsens ordförande, Staffanstorps kommun, Dnr 2014 KS-467

  Staffanstorp den 16 Februari 2015

  Överklagande

  Vid ett delegationsbeslut enligt punkt 21 av Delegationsordning för kommunstyrelsen (bilaga A) 2014-12-11 beslutade kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun att skriva två nya avtal med Migrationsverket vad gäller anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige (bilaga B).

  Beslutet toga alltså självsvåldigt av kommunstyrelsens ordförande (det har inte gått till kommunstyrelsen för beslut) och frågan togs aldrig upp i kommunfullmäktige, vilket strider mot kommunallagen 3 kap 9 § första stycke som säger följande:

  Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”

  Det är tveklöst så att teckna nytt avtal med Migrationsverket eller att förlänga densamma är av principiell beskaffenhet och sådana beslut ska fattas av kommunfullmäktige. I samma paragraf som nämns ovan slås det också fast att kommunfullmäktige är den församling som fattar beslut rörande budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Att invandringsmottagning kostar pengar är det ingen fråga om och de flesta är dessutom överens om att det kostar stora summor.

  I ett liknande överklagande, som skedde i Trelleborg, dömde förvaltningsrätten mot Trelleborgs kommun då ett överklagande lämnats in för felaktig hantering av beslutsprocessen (länk 1). Förvaltningsrätten slår fast att kommunen gjorde fel som i Januari lät ärendet avgöras i kommunstyrelsen, eftersom ärendet är av principiell karaktär. Noteras bör att ärendet i Trelleborg gällde mottagandet av 5-12 invandrare per år medan det i detta fall rör sig om 30 invandrare per år. Dessutom har det i Staffanstorps kommun inte ens gått till kommunstyrelsen utan togs via delegation av kommunstyrelsens ordförande.

  Detta är ett brott mot kommunallagen och därmed ett olagligt beslut. Vad som skedde måste anses vara ett medvetet val för att undgå den ordinarie beslutsprocessen i ett politiskt känsligt område av stor principiell karaktär och bör därför vara högintressant att pröva i rätten.

  Länk 1: http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article1222285/SD-fick-ratt-om-flyktingbeslut.html

  Härmed överklagas således beslutet taget av kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun 2014-12-11, Dnr 2014-KS-467 och jag begär att förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition samt att beslutet hävs omedelbart.

  /Richard Olsson Sverigedemokraterna

 • Lösenordsskyddad: Handlingar för årsmöte 2015

  Av staffanstorp den 25 januari, 2015
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • SD väcker misstroendeförklaring

  Av staffanstorp den 28 december, 2014
  0

  Igår presenterade regeringen och Alliansen sin överenskommelse för att kunna fortsätta regera Sverige trots att inget av alternativen har folkets stöd. Överenskommelsen går ut på att den som är i opposition inte längre ska stödja sin egen budget. Mattias Karlsson kommenterar:

  – Alliansen kommer att fortsätta prata för sin egen politik och ställa löften till väljarna. Men när det väl blir skarpt läge i riksdagen kommer de inte längre att rösta för sin egen politik. I praktiken har Alliansen därmed slutat att fungera som opposition. Sverige styrs numer av en sexklöver med stöd av Vänsterpartiet. Det enda oppositionspartiet heter Sverigedemokraterna.

  Sverigedemokraterna kommer att väcka misstroendeförklaring i riksdagen. Mattias Karlsson kommenterar:

  – Löfven har tidigare brutit mot i stort sett varenda löfte han gett till de svenska väljarna. Nu har han just deklarerat att han tänker snuva dem på möjligheten att få säga sin mening i ett utlovat extraval. Istället ska Sverige framöver regeras av en sexklöver. Det är viktigt att vi genomför ett misstroendevotum för att tydliggöra för väljarna vilka partier som styr tillsammans och vilka som är i opposition.

 • Om den nya parlamentariska situationen

  Av staffanstorp den 28 december, 2014
  0

  På lördagsmorgonen möttes svenska folket av nyheten om decemberöverenskommelsen – den rödgröna regeringens nya samarbete med den borgerliga Alliansen, som innebär att det extra val som statsministern flaggade för i början av december nu inte kommer att utlysas.

  Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas vikarierande partiledare under Jimmie Åkessons sjukfrånvaro, kommenterar:

  – Det är uppseendeväckande och tragiskt att Stefan Löfvén väljer att svika sitt löfte till de svenska folket att de ska få säga sitt om den uppkomna parlamentariska situationen. Alliansen väljer självmant att avsäga sig sin oppositionsroll. Dagens överenskommelse betyder i praktiken att Sverigedemokraterna befinner sig i ensam opposition mot en styrande sexklöver.

  Vi kommer att ta vår nya roll på största allvar och intensifiera vårt opinionsbildande arbete. Redan till våren kommer vi att starta en omfattande politisk kampanj för att få våra kärnfrågor högre upp på den politiska dagordningen.

  Stefan Löfvén har förbrukat allt förtroende genom att gång på gång bryta sina löften till det svenska folket. Vi avser därför att inom kort lämna in en misstroendeförklaring mot Stefan Löfvén. Om allianspartierna kommer att stödja denna misstroendeförklaring eller om de kommer att krypa ännu högre upp i knäet på Stefan Löfvén återstår att se.