Sverigedemokraterna i Staffanstorp

Sverigedemokraterna Staffanstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Staffanstorp

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande

Mikael Persson

 

Sverigedemokraterna Staffanstorp

Box 5

245 21 Staffanstorp

Tel: 0723 525525

Skicka e-post till oss

 • Lösenordsskyddad: Handlingar årsmöte 2020

  Av Bruno Würgler den 14 januari, 2020
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Lösenordsskyddad: Handlingar årsmöte 2019

  Av Richard Olsson den 25 januari, 2019
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Svar på artikel i Skånskan om Tiggeriförbud

  Av Richard Olsson den 10 mars, 2018
  0

  Skånskans fråga till oss:

  Eftersom Vellinge försökt få igenom samma sak(Tiggeriförbud) men inte lyckats utan fått nej i flera instanser – hur tänker ni då? De fick ju t ex nej av länsstyrelsen att införa detta i just ordningsstadgan.

  Vårt svar:

  Vi är väl medvetna om avslagen och följer utvecklingen i kammarrätten med stort intresse. Vi ställer oss bakom uppfattningen att en kommun måste ha möjlighet att själv avgöra vad som är bäst för kommunen.

  Tiggeriförbud är en mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna. Vi anser att acceptans av tiggeri upprätthåller nöden och befäster de beroendeförhållanden och den kriminalitet som finns kopplad till denna verksamhet. Vi ser att tiggeriet knappast längre kan anses vara en tillfällig företeelse, utan har blivit ett permanent inslag i gatubilden i Sverige.

  Flera härvor med ytterst allvarlig människohandel och multiexploatering av fattiga EU-migranter, har på senare tid avslöjats och idag är partier över blockgränserna eniga om att åtgärder behövs för att komma tillrätta med problematiken. T.o.m. hjälporganisationerna avråder idag från att ge pengar då fattigdomen i de EU-länder vilka de flesta tiggare kommer ifrån, riskerar att förvärras och cementeras av tiggeriet.

  Vår förhoppning är naturligtvis att få brett stöd för vår motion, och vill att det utreds om att det finns något sätt att införa tiggeriförbud i kommunen, möjligen med andra formuleringar än i Vellinge, vilket eventuellt ökar möjligheterna att det godkänns. Men oavsett resultatet är vår motion, förutom en viktig profilfråga för vårt parti och ett sätt att nå ut till väljarna med vår politik, en markering mot regeringens handlingsförlamning i frågan, liksom ett stöd för de partier i olika kommuner som försökt agera mot problematiken. Ju fler kommuner som reagerar, desto mer ökar pressen på regeringen att agera.

 • Motion Integrationsplikt

  Av Richard Olsson den 10 mars, 2018
  0

  Till KF 19 Mars har SD lagt in en motion om Integrationsplikt då vi anser att integrationen inte fungerar på önskvärt sätt.

   

  Motion Integrationsplikt

   

  Integrationen i Sverige har inte fungerat på önskvärt sätt. Enligt OECD:s rapport är Sverige det industriland som har störst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Detta är ohållbart. Sveriges socialförsäkringssystem bygger på att de som arbetar bär mer än sin egen kostnad. Den planlöst ökade invandringen har rubbat den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande, vilket märks tydligt i såväl välfärdbelastningen som den framväxt av skuggsamhällen och utanförskapsområden som skett i storstäder och förorter och vars konsekvenser till viss del även nått Staffanstorp.

   

  Utvecklingen måste brytas omgående. Det måste finnas en tydlig vinst för den enskilde att arbeta och bryta bidragsberoendet. Ett led i detta är att tydliga krav måste förmedlas på att om man sökt sig till Sverige för att ta del av landets trygghet och generösa välfärdssystem, så måste man också bidra till detta och anstränga sig för att bli en del i det svenska samhället. Nyanlända ska betraktas som både kapabla och kompetenta att lära sig språket och hur det svenska samhällsystem och värderingarna fungerar. Ett viktigt led i detta är att en motprestation kopplas till ekonomiskt stöd.

   

  Sverigedemokraterna vill därför att alla vuxna nyanlända i Staffanstorp, även pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av integrationsplikt där följande delar ingår:

  • En obligatorisk kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det finns i Sverige. Kursen ska avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas om.
  • Krav på deltagande i utbildning utifrån den nivå som den nyanlände bedöms behöva med sikte på framtida arbetsliv.
  • Etableringsersättningen ska tydligare kopplas till krav på motprestation i form av deltagande i lämplig aktivitetsinsats och minskas kraftigt vid ogiltig frånvaro.
  • Kraven på lämplig aktivitet som motprestation för försörjningsstöd bör även utökas till att omfatta krav på språkundervisning under föräldraledighet, då nyanlända kvinnor enligt statistik är den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden.

  Vi yrkar därför att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag

  • Att skyndsamt utarbeta en modell enligt ovan för integrationsplikt i Staffanstorp.

   

   

   

  ——————————————–

  Richard Olsson

  Sverigedemokraterna Staffanstorp

 • Motion Tiggeriförbud

  Av Richard Olsson den 10 mars, 2018
  0

  Till KF 19 Mars har SD lagt in en motion om Tiggeriförbud då vi anser detta vara en viktig fråga för kommunen. Nedan ser ni vår motion.

   

  Motion Tiggeriförbud

   

  Sverigedemokraterna anser att det är ohållbart att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig genom att tigga på gator i Sverige. Till stor del kommer migranterna från länder vars regeringar i åratal fått betydande summor i EU-bidrag för att förbättra deras situation. Trots detta har inga konkreta resultat uppnåtts. Fortfarande lever tusentals tiggare i misär och utsatthet i Sverige medan hemländerna fortsätter att ignorera fattigdomsproblematiken. Att dessa EU-medlemmar saknar fungerande socialförsäkringssystem för sina medborgare behöver hanteras på nationell nivå.

   

  På senare tid har flera polisinsatser riktats mot allvarlig kriminalitet med inslag av människohandel kopplat till tiggeriet. Det är mycket allvarligt att vi upprätthåller nöden, kriminaliteten och de beroendeförhållanden som finns kopplade till tiggeri genom underlåtenhet att i regelverk markera avståndstagande från denna verksamhet.

   

  Med anledning av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen

   

  • Att undersöka möjligheten att med stöd av lokala ordningsstadgar införa ett tiggeriförbud på särskilda platser i Staffanstorps kommun.

   

   

   

   

   

  ——————————————–

  Richard Olsson

  Sverigedemokraterna Staffanstorp